Zajęcia klubowe, zgodnie z art. 10g ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.), mają na celu wspieranie osób z dysfunkcjami zdrowotnymi w utrzymaniu samodzielności i niezależności życiowej. Co do zasady są kierowane do byłych uczestników WTZ, które go opuściły w związku z podjęciem zatrudnienia i mogą w nich brać udział bez względu na utratę lub zmianę miejsca pracy. Z zajęć klubowych mogą też korzystać osoby, których zgłoszenie do uczestnictwa w WTZ zostało zatwierdzone, ale nie rozpoczęły jeszcze terapii, np. z powodu braku wolnych miejsc.
Aby zachęcić podmioty prowadzące warsztaty do prowadzenia zajęć klubowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje jednocześnie program, na podstawie którego WTZ otrzymują pieniądze na zajęcia klubowe. Wysokość dotacji ustalana jest przez zarząd funduszu, a ten podjął decyzję, że od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. będzie wynosić 450 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.
– Oznacza to utrzymanie dotychczasowej stawki, która jak wynika z naszych doświadczeń, wystarcza na pokrycie kosztów organizacji zajęć klubowych, choć oczywiście gdyby została podniesiona, byłaby to dla warsztatów jeszcze lepsza informacja – mówi Krzysztof Flaszowski z Ogólnopolskiego Forum WTZ.
PFRON poinformował ponadto, że w 2020 r. podpisał 1130 umów o przyznanie grantów w projekcie współfinansowanym ze środków UE „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, który został uruchomiony w związku z epidemią koronawirusa. W jego ramach warsztaty oraz organizacje pozarządowe, które na zlecenie PFRON wykonywały zadania związane ze wspieraniem osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, mogły w sierpniu i wrześniu ub.r. wnioskować o pieniądze na refundację lub zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice) oraz środków do dezynfekcji dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę z osobami niepełnosprawnymi. Łącznie na ten cel trafiło do nich 10,5 mln zł.
– Był to pierwszy tego typu projekt z udziałem pieniędzy unijnych, było więc sporo wątpliwości i pytań ze strony WTZ dotyczących warunków uzyskania grantu. Trochę czasu zajmowało też spełnianie formalności dotyczących zawierania umów. W efekcie większość warsztatów otrzymało granty w październiku i listopadzie, a niektóre dopiero w grudniu – wskazuje Krzysztof Flaszowski.
Dodaje, że dobrze by się stało, gdyby projekt był kontynuowany również w 2021 r., bo choć ruszyły szczepienia przeciwko koronawirusowi, to jeszcze przez jakiś czas WTZ będą funkcjonować w reżimie sanitarnym, który wymaga ponoszenia dodatkowych wydatków na zapewnianie bezpieczeństwa pracownikom i podopiecznym. ©℗