Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł brutto, o 200 zł więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrasta z 17 do 18,30 zł brutto.

Wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra bez przygotowania pedagogicznego lub z licencjatem (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie 2823 zł brutto. Z kolei nauczyciel dyplomowany z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym będzie zarabiał 4046 zł brutto.

Zaledwie 100 zł różnicy dzieli płacę minimalną do wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż, które w 2021 roku wynosi 2900 zł.

Reklama

Wynagrodzenie lekarza i lekarza dentysty odbywający specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wyniesie 4299 zł brutto, a po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wzrośnie do 4633 zł.

Reklama

Od stycznia 2021 r., pensje osób zatrudnionych na stanowisku sprzedawcy-kasjera na pełny etat będą mogły zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3250 zł do 3600 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność (czyli brak nieplanowanych nieobecności).

Ponadto zatrudnieni na stanowisku: magazynier, magazynier kompletacji i inspektor ds. administracyjno-magazynowych, po wzroście wynagrodzeń, od stycznia 2021 r., w zależności od stażu pracy oraz lokalizacji, zarobią od 3600 zł do 4750 zł brutto przy uwzględnieniu nagrody za obecność w danym miesiącu.

Pracownik sklepu na początku zatrudnienia w Lidlu otrzyma 3400 – 4150 zł brutto (wynagrodzenie zależy od lokalizacji sklepu), a pracownik sklepu po dwóch latach pracy w Lidlu 3700 – 4600 zł brutto.

Wynagrodzenie pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru po dwóch latach pracy w Lidlu wyniesie 4100 – 4900 zł brutto.

Najniższa płaca dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2800 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł.

Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie netto (a więc „do ręki”) w 2021 r. wyniesie 2061,67 zł, a więc wzrośnie o 141,05 zł.

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie minimalne wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Jak wyliczyć minimalne wynagrodzenie dla pracownika?

- składniki wynagrodzenia,

- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).

Minimalne wynagrodzenie na 2021 rok ustalił rząd. W ramach Rady Dialogu Społecznego nie doszło bowiem do porozumienia. Rządową propozycję podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2021 na poziomie 200 zł poparł NSZZ „Solidarność” i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Pozostałe związki zawodowe (OPZZ i FZZ) chciały podniesienia najniższej krajowej 2021 o 500 zł. Pozostałe zrzeszenia firm postulowały zamrożenie płacy minimalnej w 2021 r. na tegorocznym poziomie (2,6 tys. zł) lub podwyżki jedynie o ustawowe minimum, które wynosi 116,10 zł.

Rekordowa podwyżka płacy minimalnej przypadła na 2020 rok - wyniosła 15,6 proc. i stanowić miała 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jak rosła płaca minimalna w 2020?

W 2020 roku pensja minimalna wynosiła 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 17 zł brutto za godzinę.

Podwyżka pensji minimalnej w 2020 była rekordowa - wyniosła 15,6 proc. i stanowić miała 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2020 roku zmieniła się nie tylko kwota pensji minimalnej, ale także sposób jej wyliczania.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

- składniki wynagrodzenia,

- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).