Koszt zatrudnienia pracownika wzrośnie wraz z rosnącą pensją minimalną. Z tego artykułu dowiesz się: co wchodzi w skład kosztu zatrudnienia pracownika, ile wynosi zatrudnienie pracownika w 2021 roku.

Co wchodzi w skład kosztu zatrudnienia pracownika?

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł.

To jednak nie koniec wydatków, jakie ponosi pracodawca. Do tej kwoty należy doliczyć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i FGŚP.

Dokładne kwoty prezentuje tabela

ubezpieczenie Składka pokrywana przez pracodawcę Wartość składki płacona przez pracodawcę przy wynagrodzeniu minimalnym
emerytalne 9,76% 273,28 zł
rentowe 6,50% 182,00 zł
wypadkowe 1,67% 46,76 zł
Fundusz Pracy 2,45% 68,60 zł
FGŚP 0,1 % 2,80 zł
suma 573,44 zł

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w 2021 roku?

Oznacza to, że zatrudnienie pracownika w 2021 roku wyniesie 3373,44 zł i będzie droższe w porównaniu do 2020 roku o prawie 242 zł miesięcznie