Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych sieci Biedronka od stycznia 2021 r. będą wyższe o 200 zł brutto miesięcznie, podała sieć. Styczniowe podwyżki otrzyma 58 tys. zatrudnionych przez największego prywatnego pracodawcę w Polsce.

Na podwyżki mogą liczyć pracownicy sklepów zatrudnieni na wszystkich stanowiskach, włączając kierowników sklepów, a w centrach dystrybucyjnych zatrudnieni na stanowiskach: magazynier, magazynier kompletacji i inspektor ds. administracyjno-magazynowych, podano.

"Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stoi wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Poprzez kolejne podwyżki chcemy docenić ich codzienne wysiłki. Cieszymy się, że tą dobrą informacją możemy podzielić się z pracownikami przed końcem wyjątkowo trudnego 2020 roku. Podwyżki to kolejna inicjatywna pokazująca, że doceniamy pracowników. Wcześniej otrzymali rabaty na zakupy o wartości do 1 000 zł, doładowanie kart przedpłaconych do 570 zł oraz dodatkowe nagrody w ciągu roku" - powiedział dyrektor personalny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska Jarosław Sobczyk, cytowany w komunikacie.

Podwyżki dla pracowników sklepów wyniosą 200 zł brutto miesięcznie. Podwyżki we wszystkich 16 centrach dystrybucyjnych, podobnie jak w sklepach, wyniosą 200 zł brutto, a objęci zostaną nimi pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: magazynier, magazynier kompletacji i inspektor ds. administracyjno-magazynowych.

Ponadto pracownicy objęci podwyżkami stażowymi w przypadku przekroczenia stażu pracy wynoszącego 1 rok lub 3 lata otrzymają dodatkową podwyżkę wynagrodzenia podstawowego właściwą dla ich progu stażowego. Dotyczy to zarówno pracowników w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych, podsumowano.

W I-III kw. br. sieć Biedronka otworzyła 52 sklepy, zamknęła 7 i przeprowadziła 167 modernizacji. Na koniec września 2020 r. sieć Biedronka liczyła 3 047 placówek.