Jak już informowaliśmy, przedsiębiorcy, którzy na mocy tzw. tarczy branżowej uzyskają prawo do ulgi na ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień, mają problem, nie będą bowiem mogli skorzystać z tej formy wsparcia do czasu zmiany przepisów (DGP nr 233/2020, „Przepisów jeszcze nie ma, a już wymagają nowelizacji”). Powód? Wyznaczony w ustawie na 30 listopada termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek dla nowych uprawnionych już upłynął (z wyjątkiem przedsiębiorców działających pod kodami: 55.10.Z i 79.12.Z).
Na problem zwraca też uwagę rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wskazując, że dotyczy on przede wszystkim przedsiębiorców z branży artystycznej, którym tarcza branżowa przyznała wsparcie analogiczne do tego przewidzianego już wcześniej dla branży turystycznej. Nowi beneficjenci nie dostali jednak czasu na złożenie wniosków. Rzecznik sugeruje wydanie w tej sprawie rozporządzenia, które go wydłuży. Jego zdaniem na mocy tarczy branżowej rząd będzie miał taką możliwość.