Coroczna waloryzacja świadczeń ma umożliwić zachowanie realnej ich wartości w stosunku do inflacji. Kluczową sprawą jest w tym wypadku wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Rząd zaproponował, aby w przyszłym roku wskaźnik ten był określony na poziomie gwarantowanym ustawowo, co odpowiada inflacji powiększonej o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Oznacza to, że emerytury nominalnie wzrosną prawdopodobnie o 3,84 proc. Zagwarantowano jednocześnie minimalną kwotę podwyżki na poziomie 50 zł.