Rząd zdecydował, że w przyszłym roku będzie obowiązywać waloryzacja mieszana rent i emerytur, czyli kwotowo-procentowa.

Coroczna waloryzacja świadczeń ma umożliwić zachowanie realnej ich wartości w stosunku do inflacji. Kluczową sprawą jest w tym wypadku wskaźnik waloryzacji, czyli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w poprzednim roku zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.
Rząd zaproponował, aby w przyszłym roku wskaźnik ten był określony na poziomie gwarantowanym ustawowo, co odpowiada inflacji powiększonej o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Oznacza to, że emerytury nominalnie wzrosną prawdopodobnie o 3,84 proc. Zagwarantowano jednocześnie minimalną kwotę podwyżki na poziomie 50 zł.
Wzrosną też świadczenia minimalne. I tak do 1250 zł (obecnie 1,2 tys. zł) wzrosną najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie natomiast 937,50 zł (obecnie 900 zł).
Osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych będą mogły ubiegać się o wyrównanie do emerytury, renty inwalidzkiej lub renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości 2450 zł (obecnie do 2,4 tys. zł). Takie uprawnienie przyznała im niedawno ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1578).
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd