Składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców oraz koszt zatrudnienia jednego pracownika z pensją minimalną wzrosną w 2015 r. o ponad 4 proc. – to efekt podniesienia przez rząd minimalnego wynagrodzenia z obecnych 1680 zł do 1750 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rząd musiał podnieść płacę minimalną w 2015 roku do 1731 zł. Resort pracy zaproponował jednak podwyższenie poziomu minimalnego wynagrodzenia do 1750 zł, na co Rada Ministrów przystała.

Koszt zatrudnienia pracownika przed i po planowanej podwyżce płacy minimalnej / Inne

Podwyżka płacy minimalnej wiąże się ze zwiększeniem pozapłacowych kosztów ponoszonych przez zatrudniającą pracownika na podstawie umowy o pracę firmę, ponieważ automatycznie przekłada się na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
Planowana podwyżka płacy minimalnej o 70 zł brutto oznaczałaby, że pracownik z najniższą pensją otrzyma miesięcznie „na rękę” o 48,96 zł więcej niż obecnie (1286,16 zł zamiast 1237,20 zł - rocznie zyska więc 587,52 zł). Z kolei dla pracodawcy, który płaci pracownikowi pensję minimalną, koszty zatrudnienia takiego pracownika zwiększyłyby się o 84,53 zł miesięcznie (do 2112,96 złotych z obecnych 2028,43 złotych). W skali roku oznaczałoby to wzrost kosztów związanych z zatrudnianiem jednego pracownika otrzymującego płacę minimalną o 1014,36 zł.

Ubezpieczenie społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą / Inne

Wzrost płacy minimalnej wpłynie także na zwiększenie składek ZUS płaconych przez początkujących przedsiębiorców, którzy przez dwa lata od rozpoczęcia działalności mają prawo do preferencyjnych, niższych składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie zdrowotne płacą w takiej samej wysokości, jak pozostali przedsiębiorcy, poza tym podstawą wymiaru w przypadku składki zdrowotnej nie jest płaca minimalna, dlatego poniższe wyliczenia dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne).

Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 zł, a zatem podstawą wymiaru jest kwota 504 złotych. W efekcie składka na ubezpieczenie społeczne dla początkującego przedsiębiorcy wynosi obecnie 160,78 zł miesięcznie (przy założeniu, że przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową).

Po podwyżce płacy minimalnej do 1750 zł podstawa wymiaru tych składek wynosiłaby 525 zł. Tym samym miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wzrosłyby ze 160,78 zł do 167,47 zł. W efekcie obciążenia początkującego przedsiębiorcy wobec ZUS z tego tytułu byłyby wyższe o 6,69 zł miesięcznie (o ponad 80,28 zł rocznie).

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care