W 2021 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Przedsiębiorcy zapłacą także wyższą stawkę godzinową. Ile wyniesie pensja minimalna w przyszłym roku? Sprawdź.

Wynagrodzenie minimalne w ciągu ostatnich lat rosło w wysokim tempie. Tylko w 2020 roku wzrost ten wyniósł ponad 15 proc. (z poziomu 2250 zł do 2600 zł), a w okresie od 2015 do 2020 roku pensja minimalna wzrosła o niespełna 50 proc.

Przyszłoroczna stawka minimalna ma stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r.

W porównaniu do tego roku minimalna płaca wzrośnie o 200 zł, a stawka godzinowa – o 1,30 zł.

Jakie będzie wynagrodzenie minimalne w 2021 roku?

Najniższa płaca dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2800 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł.

W związku z podwyżką wzrosną też świadczenia i zobowiązania powiązane z najniższą płacą.

W toku prac nad podwyżką płacy minimalnej 2021 roku nie doszło do porozumienia między stronami w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rządową propozycję podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2021 na poziomie 200 zł poparł NSZZ „Solidarność” i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Pozostałe związki zawodowe (OPZZ i FZZ) chciały podniesienia najniższej krajowej 2021 o 500 zł. Pozostałe zrzeszenia firm postulowały zamrożenie płacy minimalnej w 2021 r. na tegorocznym poziomie (2,6 tys. zł) lub podwyżki jedynie o ustawowe minimum, które wynosi 116,10 zł. O wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku zadecydował więc rząd.

Jak rosła płaca minimalna w 2020?

W 2020 roku pensja minimalna wynosiła 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 17 zł brutto za godzinę.

Podwyżka pensji minimalnej w 2020 była rekordowa - wyniosła 15,6 proc. i stanowić miała 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2020 roku zmieniła się nie tylko kwota pensji minimalnej, ale także sposób jej wyliczania.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

- składniki wynagrodzenia,
- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych)