Niektórzy nie czekali nawet na informację gminy o możliwości przywrócenia pomocy. Wydawanie decyzji o świadczeniach pielęgnacyjnych wstrzymują jednak kłopoty z oprogramowaniem.
Od trzech tygodni osoby, które bezprawnie straciły świadczenie pielęgnacyjne, mogą się ubiegać w gminach o wypłatę zaległego oraz bieżącego wsparcia. Jak wynika z informacji zebranych przez DGP w gminach, większość uprawnionych nie zwleka ze złożeniem wniosku, mimo że ma na to czas do 15 września.

Wsparcie na wniosek

Pozbawieni pomocy opiekunowie mogą ją odzyskać na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567). Zgodnie z nią gminy miały obowiązek zawiadomienia ich o możliwości składania wniosku.
Na przykład we Wrocławiu takie pisma trafiły do 1 tys. osób, którym 30 czerwca 2013 r. z mocy prawa wygasły decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne.
– Wśród nich jest 600 osób, które od 1 lipca 2013 r. ponownie zyskały do niego prawo, więc one się na pewno nie zgłoszą. Natomiast z pozostałych 400 do tej pory z formularzem o zasiłek przyszło do nas 234 opiekunów – mówi Natalia Siekierka, zastępca kierownika działu świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
W Gliwicach wnioski złożyło 65 ze 119 pozbawionych wsparcia opiekunów. Z kolei w Gdańsku i Kielcach od prawie roku świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymuje odpowiednio 300 oraz 531 osób do niego wcześniej uprawnionych. Z wnioskami o przyznanie zasiłku dla opiekuna zwróciło się już 200 oraz 376 z nich.
– Wiele osób nie czekało nawet na otrzymanie naszego pisma informującego o zmianie przepisów. Już pierwszego dnia, gdy ustawa weszła w życie, czyli 15 maja, zgłosiło się do nas 20 opiekunów z wnioskiem – wyjaśnia Edyta Zaleszczak-Dyks, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Gdańsku.
Gminy zwracają też uwagę, że o tę formę pomocy ubiegają się też osoby, które po 1 lipca 2013 r. zyskały prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Teraz z niego rezygnują, a powodem są łagodniejsze zasady oraz korzystniejsze warunki związane z uzyskaniem zasiłku dla opiekuna (brak kryterium dochodowego i bezterminowy okres wypłaty).

Niezbędny wywiad

Większość osób spieszy się z dopełnieniem formalności, ponieważ po tym jak straciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia. Wspomniana ustawa pozwoli im zresztą na uzyskanie nie tylko bieżącej pomocy za opiekę, ale też zaległych pieniędzy wraz z odsetkami.
– Za okres od 1 lipca 2013 r. do 15 maja 2014 r. będzie to ponad 5,7 tys. zł – wylicza Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Beata Bonk, kierownik działu świadczeń OPS w Gliwicach, dodaje, że aby czas na wydanie decyzji był jak najkrótszy, jeszcze tego samego dnia, gdy wpływa wniosek o przyznanie zasiłku, pracownicy socjalni są informowani o konieczności przeprowadzenia z opiekunem wywiadu środowiskowego. Jest on konieczny, aby zweryfikować uprawnienia do bieżącej pomocy.
Do wielu gmin takie wywiady już wpływają, ale do tego, aby możliwe było wypłacenie pomocy, konieczna jest aktualizacja programu informatycznego, który pozwoli na wydawanie decyzji.
– Otrzymaliśmy zapewnienie, że będzie to od dziś możliwe – wyjaśnia Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń MOPS w Białymstoku.
Gdy tylko program będzie gotowy, opiekunowie zaczną otrzymywać pieniądze.