Telepraca jest zdefiniowana jako praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę regularnie poza zakładem pracy i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Kodeks pracy nie wymienia wyraźnie żadnych stanowisk pracy, do których nie można by stosować telepracy. Jednak literalne brzmienie definicji telepracy może nasuwać wątpliwości. Po pierwsze, ma to być praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy. Trudno byłoby to uzasadnić dla prac np. wykonywanych przy maszynach, gdyż te zwykle znajdują się w zakładzie pracy. Poza tym nie spełnią one dodatkowych kryteriów, które muszą wystąpić przy telepracy. Są nimi wykonywanie pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz przekazywanie wyników pracy za ich pośrednictwem.

Oficjalna interpretacja Głównego Inspektoratu Pracy z 7 listopada 2007 r. traktuje definicję telepracy bardzo wąsko i kwestionuje jej stosowanie np. do handlowców pracujących w terenie. Jeśli główne zadania pracownika polegają na wizytach u klientów, pracownicy tacy nie mogą być objęci telepracą. Jeśli zaś ich główne zadania polegają na poszukiwaniu klientów drogą elektroniczną, wówczas telepraca byłaby dopuszczalna.

W mojej ocenie taka interpretacja jest niewłaściwa i niepotrzebnie zawęża nową elastyczną formę pracy. Wystarczy bowiem, moim zdaniem, że pracownik głównie spędza czas na wizytach u klientów, ale pod koniec dnia przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy za pomocą e-maila (a więc z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej). Przepis mówi bowiem o tym, że wyniki pracy mają być przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a nie że cała praca ma być za ich pomocą wykonywana. Ponadto przepis posługuje się zwrotem w szczególności, czyli nie wymaga, aby wyniki pracy były przekazywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

KATARZYNA DULEWICZ

radca prawny i partner CMS Cameron McKenna