Tak stanowi nowe rozporządzenie z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu (Dz. U. poz. 663). Wchodzi ono w życie 6 czerwca 2014 r.

Nowe przepisy określają zasady rozliczania czasu pracy dla pracujących w samolotach, mając przy tym na uwadze zarówno kwestie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, jak i zapewnienie odpoczynku dla członków załóg poprzez ograniczenie czasu lotu.

Rozporządzenie określa maksymalny okres pełnienia czynności lotniczych w przypadku lotów z jednym pilotem oraz lotów medycznych w nagłych wypadkach. W tym drugim przypadku, przy rozliczaniu czasu pracy załogi należy uwzględnić okres pełnienia czynności lotniczych, który maksymalnie może wynosić 12 godzin w ciągu doby. Przekroczenie go w ciągu kolejnych 24 godzin może nastąpić tylko za zgodą dowódcy statku powietrznego, jednak nie więcej niż 2 razy w ciągu kolejnych 7 dni. W przypadku udziału w akcji ratowniczej dopuszczalne jest wtedy przedłużenie czasu pracy o 2 godziny, a w razie nieprzewidzianych okoliczności podczas operacji lotniczej - o 3 godziny.

Zgodnie z Prawem lotniczym, zasadniczo czas pracy osób należących do załogi samolotów w przewozie lotniczym nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy). Do członków załóg statków powietrznych mogą jednak być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 18 godzin na dobę w locie długodystansowym. Wówczas czas pracy nie może przekroczyć przeciętnie 40 godzin na tydzień (w okresie rozliczeniowym do 3 miesięcy). Praca w powyższych granicach czasowych przy zachowaniu przeciętnie 40-godzinnego na tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Nowy akt wykonawczy zastępuje rozporządzenie z 13 grudnia 2002 r. w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 219, poz. 1841).