Od 1 lipca zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące korzystania z kart parkingowych. Zmieniają się nie tylko zasady regulujące ich uzyskanie (karty będą wydawane na czas określony, a docelowo utworzony zostanie centralny rejestr wszystkich osób posiadających karty), ale także sam dokument, który trzeba posiadać, aby parkować na uprzywilejowanych miejscach. Kartę według nowego wzoru będą wyrabiać nie tylko te osoby, które zgłoszą się po nią po raz pierwszy, ale też ci, którzy obecnie z niej korzystają. Karty będzie można wymieniać do końca listopada.

Do tego, aby nowe regulacje związane ze zmianą ustawy o ruchu drogowym weszły w życie, konieczne jest wydanie rozporządzeń, które będą określać m.in. zasady dystrybucji nowych blankietów, wzór karty, tryb jej wydawania i zwrotu oraz wysokość opłaty za wyrobienie. 

- Mimo że został niecały miesiąc do wejścia w życie nowych przepisów, wciąż nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądało wydawanie nowych kart. Obawiam się, że pojawią się one na ostatnią chwilę – przyznaje Danuta Buczyłko, przewodnicząca miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Olsztynie.

Jak dotąd rozporządzenia regulujące kwestię nowych kart parkingowych dla niepełnosprawnych znajdują się w konsultacjach. Zgłaszane uwagi dotyczą m.in. wysokości opłaty za kartę. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej miałaby ona wynosić 25 zł. Ministerstwo Finansów twierdzi jednak, że taka opłata byłaby za niska. Dlaczego? Resort finansów wylicza, że całkowity koszt obsługi administracyjnej związanej z wydawaniem kart wyniesie tylko w 2014 roku 12,4 mln zł. Tymczasem dochody z opłat są szacowane na 10 mln zł. 

Resort finansów proponuje więc podwyższenie opłaty zwracając przy tym uwagę, że maksymalnie może ona wynosić 1 proc. przeciętnego wynagrodzenie z roku poprzedniego. A skoro przeciętne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 3191,93 zł, to opłata pobierana za wydanie nowej karty parkingowej mogłaby wynieść prawie 32 zł. 

Na podwyżkę nie zgadza się jednak resort pracy, który argumentuje, że 25 zł jest kwotą w pełni uwzględniającą koszty związane z produkcją i dystrybucją karty.

Kto po zmianie przepisów będzie uprawniony do karty parkingowej
•    Osoba ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania;
•    Niepełnosprawne dziecko, które nie skończyło 16 lat i ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania;
•    Placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych z problemami w poruszaniu się.