Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn zapowiada zaostrzenie przepisów dotyczących rodzin zastępczych. W rozmowie z radiową Jedynki wiceminister komentowała niedawną sprawę rodziny z Łęczycy, w której rodzice i biologiczna córka znęcali się nad dziećmi będącymi pod ich opieką.

Elżbieta Seredyn mówiła, że wśród propozycji jest wprowadzenie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziców zastępczych. Opinia psychologiczna będzie obowiązywała przez dwa lata, a po ich upływie rodziny zastępcze będą musiały się poddać kolejnemu badaniu.

Innym pomysłem jest większe wykorzystanie istniejących już koordynatorów pieczy zastępczej. Elżbieta Seredyn dodała, że nowe przepisy czekają na opinię ministra sprawiedliwości.
Rodziny zastępcze działają dzięki wsparciu finansowemu państwa. Oprócz zasiłków na każde wychowywane dziecko - w wysokości około tysiąca złotych - otrzymują wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych.


W Polsce funkcjonuje blisko 50 tysięcy rodzin zastępczych, w tym około 13 tysięcy rodzin spokrewnionych.