Pracownicy dokształcają się coraz mniej chętnie - o ile w latach 2005-2007 odsetek osób, które brały udział w kursach, szkoleniach i innych formach zwiększania umiejętności i kwalifikacji wynosił 11,7 proc., o tyle w latach 2011-2013 spadł do poziomu 9,6 proc.

Z badania wynika, że im gorzej wykształcony jest dorosły pracownik, tym rzadziej widzi potrzebę dalszej nauki. Spośród osób powyżej 25 roku życia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, ponad 63 proc. ma wykształcenie wyższe lub policealne.

Z drugiej strony wśród doszkalających się tylko niespełna 2 proc. ma wykształcenie podstawowe lub niższe.

Dane z Diagnozy Społecznej 2013 wskazują też, że kobiety częściej od mężczyzn podejmują się podnoszenia kwalifikacji zawodowych - w latach 2011-2013 panie stanowiły ponad 56 proc. wszystkich dokształcających się osób.

Okazuje się, że najbardziej chętni do nauki są mieszkańcy dużych miast, liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz osoby w przedziale wiekowym 25-29 lat.

Warto również zauważyć, że mieszkańcy miast liczących od 100 do 200 tysięcy mieszkańców uczestniczyli w różnych formach podnoszenia kwalifikacji rzadziej niż mieszkańcy małych miast i wsi.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.