Lekarze orzecznicy ZUS w I kw. 2014 r. przeprowadzili o 11 tys. mniej badań osób chorych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. ZUS przestrzega jednak, że nie planuje zmniejszenia liczby kontroli w tym roku.
Od stycznia do marca tego roku lekarze orzecznicy zbadali stan zdrowia tylko 118,2 tys. osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Dla porównania w ubiegłym roku takich badań było 129,5 tys., czyli 11,3 tys. więcej. Na tej podstawie wydano 12,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W analogicznym okresie roku ubiegłego takich decyzji było 16,2 tys. W efekcie tego czas przebywania na zwolnienia lekarskich został skrócony o 74 tys. dni, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków wyniosła 4,3 mln zł. W I kw. 2013 r. ubezpieczeni stracili prawo do 82,1 tys. dni chorobowego, a ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń na kwotę 4,6 mln zł.
Zakład bada także, co robią osoby chore w czasie zwolnienia lekarskiego. W I kw. tego roku kontrolerzy sprawdzili sposób wykorzystania 41,6 tys. zwolnień lekarskich (rok wcześniej 42,9 tys.). Na wniosek pracowników ZUS pozbawiono prawa do zasiłku 1,5 tys. osób, którym jednocześnie cofnięto wypłaty wsparcia na kwotę 1,9 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku zabrano zasiłki 1,6 tys. ubezpieczonym, którzy z tego powodu stracili 1,5 mln zł.