Już wkrótce osoby wychowujące minimum trójkę dzieci będą miały prawo do ulg i zniżek za wstęp do instytucji oraz korzystanie z usług znajdujących się w wykazie prowadzonym przez ministra pracy i polityki społecznej. Będą je zgłaszać poszczególni ministrowie na podstawie przyjętych wczoraj przez rząd uchwały oraz rozporządzenia w sprawie warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych.
Jego zasady przewidują, że dokumentem identyfikującym duże rodziny i potrzebnym do korzystania z oferowanych uprawnień będzie specjalna karta. Wniosek o jej wydanie będzie składany w gminie na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Samorząd będzie też potem przekazywał członkom rodziny spersonalizowane karty. Za obsługę jednej rodziny będzie otrzymywał 8,93 zł dotacji. Wydanie karty będzie bezpłatne, koszty trzeba będzie ponieść jedynie w przypadku ubiegania się o jej duplikat (8,76 zł).
Gmina, która prowadzi własny program wspierania rodzin wielodzietnych, będzie też mogła wykorzystać ogólnopolską kartę jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z przywilejów, które obowiązują na jej terenie.
– Karta dużych rodzin powinna też zachęcać do rozwijania samorządowych programów, ponieważ w codziennym życiu takich rodzin mają one większe znaczenie niż dokument ogólnopolski – mówi Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. Dodaje, że karta powinna także stanowić impuls dla prywatnych firm, np. sieci handlowych do przystępowania do programu, tak jak ma to miejsce m.in. we Francji.
3,4 mln tyle osób otrzyma kartę dużej rodziny według szacunków resortu pracy
Etap legislacyjny
Rozporządzenie i uchwała przyjęte przez rząd