Mimo słabych efektów, gminy muszą prowadzić kosztowne postępowania wobec niesolidnych rodziców. W tym roku przepisy raczej się nie zmienią
W 2013 r. nieznacznie spadła liczba świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), które przysługują w sytuacji, gdy rodzic nie płaci na utrzymanie dzieci. Jednocześnie na tym samym poziomie pozostał wskaźnik ściągalności alimentów, który zarówno w ubiegłym roku, jak i 2012 r. wynosił 13,1 proc. Jak wskazują same samorządy, koszty ponoszone przez nie na działania wobec dłużników są niewspółmierne do osiąganych efektów. Dlatego czekają na nowelizację przepisów, która przyniesie im oszczędności w tym zakresie. Problem w tym, że jej wejście w życie się opóźnia.
Mała stabilizacja