Konstanty Radziwiłł ze związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" podkreśla, że działająca już w wielu gminach karta, to ulga nie tylko dla domowych budżetów ale też sposób na pokazanie, że władzom zależy na promowaniu rodzin wielodzietnych.

Przy wydawaniu Karty Dużej Rodziny przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie będzie obowiązywało żadne kryterium dochodowe. Kartę otrzymają nie tylko rodzice biologiczni czy zastępczy, ale też prowadzący rodzinne domy dziecka.