Minister pracy Władysław Kosiniak–Kamysz zapowiedział wypełnienie luki w przepisach, które obecnie nie pozwalają na skorzystanie przez samotnego ojca z zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy matka umiera lub porzuca rodzinę.
To efekt nagłośnienia sprawy Daniela Andrzejaka, który po stracie żony został sam z pięciorgiem małych dzieci. Jak dowiedział się DGP, zmiany w prawie dotyczyć będą ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159).
– Nowe regulacje pozwolą na pobieranie zasiłku macierzyńskiego ojcom, którzy pozostają sami w przypadku śmierci lub porzucenia rodziny przez matkę. Odpowiednie przepisy zostaną wprowadzone do projektu ustawy przewidującej wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich, która przeszła już etap konsultacji społecznych i za chwilę trafi na posiedzenie Rady Ministrów – wskazuje Janusz Sejmej, rzecznik prasowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Z informacji uzyskanych od resortu pracy wynika też, że zmiany mające ułatwić życie samotnym ojcom będą dotyczyć na razie wyłącznie ustawy zasiłkowej. Według resortu pracy nie ma na razie potrzeby nowelizacji kodeksu pracy. Oznaczałoby to jednak, że w dalszym ciągu samotny ojciec nie będzie mógł przejąć urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego, by przez rok zajmować się potomstwem w przypadku, gdy matka nie wykorzysta pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, które są przypisane do niej na zasadzie wyłączności.