Od tego czwartku opiekunowie, którzy zostali bezprawnie pozbawieni pomocy za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, będą mogli składać wnioski o jej przywrócenie. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. poz. 567) nie zawiera delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór tego dokumentu.

To oznacza, że taka osoba może złożyć samodzielnie sporządzone przez siebie pismo w tej sprawie. Aby jednak usprawnić procedury związane z wypłacaniem zasiłku, gmina może we własnym zakresie opracować formularz.

Resort pracy podkreśla, że niezależnie od fizycznego kształtu wniosku lub podania złożonego przez opiekuna powinien on zawierać co najmniej te same dane, które były wymagane w formularzu o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego według stanu prawnego ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456), ale w brzmieniu, jakie miała ona 31 grudnia 2012 r.

Taki wymóg jest związany z tym, że warunkiem uzyskania zasiłku dla opiekuna jest spełnianie przesłanek do uzyskiwania świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach, które obowiązywały we wspomnianym terminie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina też, że od starających się o zasiłek rolników, ich małżonków oraz domowników, którym opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wykonywanie w nim pracy, wymagane będzie złożenie dodatkowego oświadczenia. Ma ono potwierdzać zaprzestanie tych czynności.