W sprawie trzeciej transzy deregulacji posłowie byli zgodni. Trzecia transza deregulacyjna trafi do sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. ograniczenia biurokracji.

Podczas posiedzenia nie było protestów. Trzecia transza obejmuje 101 zawodów, dostęp do których wymaga obecnie uprawnień. Przyjęcie kolejnej transzy deregulacjoi to kolejny etap realizacji celu postawionego przez premiera w expose.

Straż pożarna / ShutterStock
Lista zawodów - III transza deregulacji
pobierz plik
Reklama

Projekt ustawy skierowany przez Sejm do komisji obejmuje zawody podlegające siedmiu Ministrom – poza Ministrem Sprawiedliwości są to: Minister Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska. Ponadto w prace nad projektem zaangażowany był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to m.in. takie zawody jak: rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik, czy inżynier pożarnictwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego współpracę z Komisją Europejską w oparciu o komunikat COM(2013) 676 z 2 października 2013 roku, który zaleca przeprowadzenie przez państwa członkowskie wzajemnej oceny regulacji zawodów, co może doprowadzić do ułatwień w wykonywaniu zawodów zagranicą i zwiększenia stopnia wzajemnej uznawalności kwalifikacji i tytułów zawodowych.