Podczas posiedzenia nie było protestów. Trzecia transza obejmuje 101 zawodów, dostęp do których wymaga obecnie uprawnień. Przyjęcie kolejnej transzy deregulacjoi to kolejny etap realizacji celu postawionego przez premiera w expose.

Projekt ustawy skierowany przez Sejm do komisji obejmuje zawody podlegające siedmiu Ministrom – poza Ministrem Sprawiedliwości są to: Minister Finansów, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Środowiska. Ponadto w prace nad projektem zaangażowany był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to m.in. takie zawody jak: rzecznik patentowy, tłumacz przysięgły, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, zawody związane z geologią i górnictwem, muzealnik, czy inżynier pożarnictwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego współpracę z Komisją Europejską w oparciu o komunikat COM(2013) 676 z 2 października 2013 roku, który zaleca przeprowadzenie przez państwa członkowskie wzajemnej oceny regulacji zawodów, co może doprowadzić do ułatwień w wykonywaniu zawodów zagranicą i zwiększenia stopnia wzajemnej uznawalności kwalifikacji i tytułów zawodowych.