Przedsiębiorca zgłaszający do ubezpieczenia powyżej 20 zatrudnionych osób może upoważnić zewnętrzną firmę do sprawdzenia, co robią one w czasie zwolnienia lekarskiego. Taka kontrola nie może jednak prowadzić do łamania tajemnicy lekarskiej.
Zagadnieniem tym zajął się poseł Stanisław Szwed (PiS), który w tej sprawie skierował interpelację.
– Otrzymywałem sygnały o przypadkach, gdy pracodawcy zlecają takie kontrole firmom zewnętrznym. Dotyczyły one nie tylko samego pracownika, ale także korzystania ze zwolnienia lekarskiego w czasie opieki nad chorym członkiem rodziny – zauważa poseł.