Zasiłek stały, okresowy i celowy - to niektóre z rodzajów świadczeń z pomocy społecznej. Komu i w jakiej wysokości przysługują wymienione świadczenia pieniężne?

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy lub niezdolnej do niej z powodu wieku. Dochód takiej osoby musi być niższy niż kryterium dochodowe ustalone dla osoby samotnie gospodarującej, które wynosi 542 zł. W przypadku pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie (spełniającej wymóg niezdolności do pracy) również obowiązuje kryterium dochodowe w przeliczeniu na jej członka wynoszące 456 zł.