Jeśli chcesz, aby pracodawca zwrócił uwagę na twoje CV musisz określić konkretnie na co twój życiorys powinien w pierwszej kolejności zwracać uwagę. Najważniejsze to pamiętać, że CV nie ma być dokumentem, który opisze cię dokładnie – od dnia narodzin do chwili obecnej. CV ma przede wszystkim zaciekawić potencjalnego pracodawcę.

Na początek dwie wiadomości: dobra i zła. Najpierw zła: nie istnieje uniwersalny wzór CV skutecznego w każdej sytuacji. Zła wiadomość jest jednocześnie wiadomością dobrą: brak takiego uniwersalnego wzoru CV oznacza, że masz szansę – dzięki własnej pomysłowości i sprytowi - odróżnić się od innych kandydatów. CV należy potraktować jako ofertę „sprzedaży” – kandydat na pracownika chce „sprzedać” siebie i swoje umiejętności potencjalnemu pracodawcy. CV należy więc napisać w taki sposób, by „sprzedać się” skutecznie.

Rekrutujący oceni CV w ok. 30 sekund. Jeśli w tym czasie dostrzeże przede wszystkim twoje słabe strony, albo nie znajdzie niczego, co wyróżni CV na tle innych – podanie o pracę zostanie odrzucone.

Po pierwsze: poprawność formalna

Przy tworzeniu CV ważne są kwestie formalne i merytoryczne. Jeśli chodzi o sprawy formalne to dobre CV powinno być przede wszystkim wolne od błędów w pisowni (np. literówek, świadczących o niedbałości osoby przygotowującej życiorys). CV powinno być również czytelne – lepiej unikać stosowania wielu różnych czcionek. Ważny jest również czytelny układ treści życiorysu (wyrównanie do lewej, listy w punktach, itd.). Obecnie przyjmuje się, że poprawnie stworzone CV nie powinno przekraczać dwóch stron (zazwyczaj w formacie A4).

Istotne jest również, aby przy tworzeniu CV nie zapominać o ścisłym przestrzeganiu wymagań formalnych, które stawia firma. Jeśli w ofercie zawarto polecenie, by nadać CV tytuł według szablonu lub przesłać w konkretnym formacie – należy to bezapelacyjnie zrobić, aby już na wstępie nie pozbawiać się szansy na rozmowę kwalifikacyjną. - Przesłanie CV niedostosowanego do potrzeb ujętych w ofercie pracy świadczy o tym, że nie przeczytaliśmy jej dokładnie. Na tej podstawie rekruter może wyciągnąć wniosek, że wcale nie jesteśmy zainteresowani pracą w danej firmie, konkretną ofertą, czy stanowiskiem i mechanicznie odpowiadamy na wszystkie ogłoszenia - wyjaśnia Małgorzata Majewska, marketing manager w Monster Polska. - Prośba o konkretny tytuł e-maila ze zgłoszeniem aplikacyjnym, np. numerem referencyjnym ogłoszenia często wynika z automatyzacji procesów rekrutacyjnych. Najczęściej w dużych firmach czy agencjach doradztwa personalnego, CV przesyłane na wymieniony w ofercie adres mailowy, czy z sugerowanym tematem wiadomości są "podpinane" pod konkretne projekty rekrutacyjne. W takim przypadku próba wyróżnienia się tematem maila może skończyć się brakiem możliwości zobaczenia go przez rekrutującego – wtóruje jej Beata Dąbrowska, Randstad Engineering Senior Consultant.

CV powinno też zawierać klauzulę zezwalającą na użycie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przyjęta formuła tej klauzuli jest następująca: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)". Zwłaszcza w przypadku stanowisk urzędniczych, administracyjnych, finansowych i pokrewnych zalecane jest trzymanie się przyjętych wzorów.

Po drugie: merytoryka

Na kwestie merytoryczne dobrego CV składają się wszelkie informacje, które wpiszesz o sobie. Tu istotna wskazówka: CV ma z a c i e k a w i ć rekrutującego, a nie przekazać mu pełną informację o twojej ścieżce zawodowej. Dlatego nie warto marnować czasu i prądu na wysyłanie mailem dziesiątek CV z tą samą zawartością, która zawiera na dwóch stronach wszelkie, zapisane maczkiem, informacje o przebiegu dotychczasowej kariery. – Najważniejsze w CV jest jego dostosowanie do konkretnej oferty pracy. Jedno uniwersalne CV nie działa. Rekruter czytając je chce od razu wiedzieć w jakim stopniu profil kandydata pasuje do oferowanego stanowiska – podkreśla Małgorzata Majewska. - Staraj się przekonać rekrutującego o tym, że spełniasz oczekiwania zawarte w opisie stanowiska. Pamiętaj, aby podać zakres obowiązków i wypunktuj to, czym zajmowałeś lub zajmowałaś się na poprzednim stanowisku – dodaje Dąbrowska.

Kandydat powinien więc spisać sobie na kartce kiedy i gdzie wykazał się konkretnymi zdolnościami, których oczekuje firma w danej ofercie pracy. Uwaga: nie chodzi wyłącznie o to, czego kandydat nauczył się na poprzednich stanowiskach pracy. Jeśli jego hobby lub aktywność poza pracą wymagają np. pracy w zespole (dajmy na to, że grasz w amatorskim zespole sportowym) – jest to atut, który warto zaznaczyć w CV. Jeśli gra prywatnie na giełdzie i odnosi w tym zakresie sukcesy – warto napisać o tym w CV. Warto również pamiętać, że niezależnie od rodzaju oferowanej pracy, pracodawcy niezmiennie cenią uczciwość, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz inicjatywę. - Pamiętaj, że CV jest dokumentem - nie umieszczaj w nim zdjęć z wakacji czy z pupilem. Jeśli aplikujesz do pracy np. w schronisku dla zwierząt lub jesteś weterynarzem to ociepli twój wizerunek - w pozostałych przypadkach sprawi jednak, że przyszły pracodawca nie potraktuje cię poważnie - podkreśla Dąbrowska.

Jak to ująć?

No dobrze, wiemy już co chcemy napisać i tu pojawia się pytanie: jak to ująć? Przy pisaniu CV warto skorzystać z czterech wskazówek. Po pierwsze: pisz konkretnie i zwięźle. Po drugie: najlepiej używaj słów i zwrotów, które pracodawca zamieścił w ogłoszeniu (tam, gdzie to możliwe). Po trzecie: stosuj liczby (np. W poprzedniej pracy wykonywałem na czas 100 proc. zleconych zadań; lub: W poprzedniej pracy odpowiadałam za projekty o wartości 2 mln złotych). Wreszcie po czwarte: stosuj czasowniki (np. „wykonałam, opiekowałam się, odpowiadałam za”, zamiast „wykonywanie, opiekowanie, odpowiadanie”). – W każdym CV warto podkreślić swoje sukcesy i osiągnięcia. Jeśli pracowałeś na stanowisku sprzedażowym, warto napisać o realizacji planów oraz najważniejszych klientach, czy umowach, z których jesteś w szczególności dumny. Jeśli pracowałeś w administracji - podkreśl w jaki sposób, twoja praca wpłynęła na usprawnienie funkcjonowania biura, czy też działu – radzi Małgorzata Majewska. - Przed wysłaniem CV warto jest dowiedzieć się więcej o potencjalnym pracodawcy. Zajrzyj na jego stronę internetową czy profil na Facebooku - coraz częściej pracodawcy dzielą się informacjami jak wygląda ich kultura organizacja, misja i jakimi wartości firma się kieruje – sugeruje z kolei nBeata Dąbrowska.

Na koniec ostatnia rada: przed wysłaniem aplikacji warto poprosić kogoś zaufanego, by przeczytał nasze CV i przekazał nam informację zwrotną, czy jest ono czytelne, estetyczne i odpowiednie dla danej oferty pracy.

Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

Dobre CV to przede wszystkim dokument napisany w sposób spójny, usystematyzowany i przez to – czytelny i konkretny. Z punktu widzenia pracodawców, najważniejsze rubryki w CV to doświadczenie zawodowe oraz nabyte kompetencje i umiejętności. Dlaczego? Obecnie pracodawcy borykają się z problemem rekrutacji osób o odpowiednich kwalifikacjach – kandydaci bardzo często nie posiadają kompetencji miękkich oraz wiedzy praktycznej tak pożądanej na współczesnym rynku pracy. W związku z tym, w przypadku opisu dotychczasowego przebiegu naszej kariery zawodowej, warto wpisać stanowisko jakie zajmowaliśmy oraz dokładny zakres wykonywanych przez nas obowiązków. Na tej podstawie rekruter może ocenić w jakim stopniu jesteśmy przygotowani do realizacji przydzielonych zadań na określonym stanowisku. Informacja o kursach, czy szkoleniach w których uczestniczyliśmy także wyróżnia nas w oczach pracodawcy. Każda nadprogramowa aktywność kandydata świadczy o jego ambicji, zaangażowaniu i świadomym kierowaniu swoją karierą zawodową. To również potwierdzenie jego przygotowania na wyzwania rynku pracy i orientacji co do oczekiwań i wymagań pracodawców.