Wzrastają świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. W wyniku protestów a potem negocjacji z rządem rodzice wywalczyli podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego - z 820 złotych do 1 tysiąca złotych miesięcznie.

"Zasiłki pielęgnacyjne w podwyższonej wysokości zostaną wypłacone już w tym miesiącu" - zapewnia wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. W kolejnych latach będą one wzrastać: w 2015 roku opiekunowie dzieci otrzymają 1200 złotych, a od 2016 roku 1300 złotych netto, czyli wartość ustawowego najniższego wynagrodzenia, będą mieć też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

O takie podwyżki zabiegają też opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Na razie jednak mają otrzymać przywrócone po decyzji Trybunału Konstytucyjnego świadczenie w wysokości 520 złotych. "W przyszłości system ma być bardziej jednolity" - zapowiada wiceminister Seredyn. Podkreśla, że kierunek zmian jest taki, żeby w przyszłości wartość pomocy dla osób pełniących całodobową opiekę nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym była jednakowa.

System opieki nad osobami niepełnosprawnymi będzie reformowany, projekt zmian ma być wypracowany do końca tego roku. Wczoraj (30 kwietnia) odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Uczestniczyli w nim opiekunowie niepełnosprawnych, eksperci i politycy oraz przedstawiciele rządu. Kolejne spotkania mają się odbyć w połowie maja.