Dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Artur Radwan odebrał z rąk gen. dyw. dr hab. Bogusława Packa, rektora – komendanta Akademii Obrony Narodowej nagrodę "Halabarda 2013 - Dziennikarz roku". Wyróżnienie to trafia do dziennikarzy, którzy w ubiegłym roku mieli największy udział w działaniach na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W tegorocznej ceremonii wręczenia nagród wziął udział minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

Artur Radwan od kilku lat zajmuje się w "Dzienniku Gazecie Prawnej" m.in. tematyką wojskowa związaną z Narodowymi Siłami Rezerwowymi oraz służbą zawodową żołnierzy. W artykułach wskazuje na różnego rodzaju problemy prawne, jakie mogą napotkać kandydaci do pracy w armii, ale także samych mundurowych w trakcie służby. Stara się na bieżąco przybliżać przepisy pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych, a także te dotyczące powszechnej obrony RP.

W interpretacji przepisów pomaga Arturowi Radwanowi doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w departamencie prawnym Ministerstwa Obrony Narodowej. W przedstawianych przez niego artykułach nie brakuje też materiałów, które sygnalizują potrzeby zmian w zakresie bezpieczeństwa i obronności (warto wspomnieć chociażby o opisywaniu przez dziennikarza problemu matek żołnierzy służących w armii, które zdane są na łaskę dowódców, jeśli chcą zaopiekować się chorymi dziećmi). Artur Radwan jest również nieustannym orędownikiem wprowadzenia dodatkowych zachęt do służby dla rezerwistów. W ubiegłym roku opisywał też konieczność ucywilnienia większej liczby stanowisk w administracji wojskowej. Pomaga też zrozumieć żołnierzom z korpusu szeregowych zawodowych, dlaczego część z nich nie może służyć w armii dłużej niż 12 lat.