Przez następne 12 miesięcy gminy będą wypłacać świadczenia na pokrycie rachunków za prąd w takiej samej wysokości jak dotychczas.Tak wynika z obwieszczenia ministra gospodarki z 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (M.P. poz. 291). Oznacza to, że osoba samotna będzie otrzymywać 11,37 zł miesięcznie tego świadczenia, rodzina licząca od 2 do 4 osób – 15,77 zł, a co najmniej pięcioosobowa – 18,93 zł. Te same kwoty były im wypłacane w okresie styczeń – kwiecień tego roku.
Dodatek energetyczny jest nowym wprowadzonym od początku 2014 r. świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Są nimi osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego. Aby otrzymać wsparcie na pokrycie rachunków za prąd, muszą złożyć w gminie wniosek i dołączyć do niego kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Ponieważ dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na sześć miesięcy, część gmin zastanawiała się, czy może przyznać nowe świadczenie na taki sam okres, czy tylko do końca kwietnia.
– Wydawaliśmy decyzje na całe pół roku, przy czym w przypadku maja i czerwca wskazaliśmy, że wysokość dodatku określi nowe obwieszczenie. Dzięki temu nie musimy wszczynać nowych postępowań, a skoro nie zmienia się kwota świadczenia, to nie będziemy też zawiadamiać o tym osób uprawnionych – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.