Nie ma podstaw w konstytucji do różnicowania statusu opiekunów niepełnosprawnych ze względu na wiek powstania niepełnosprawności - ocenia konstytucjonalista Ryszard Piotrowski.

Prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego zaznacza, że nie ma uzasadnienia dla takiej sytuacji, w której świadczenia opiekunów niepełnosprawnych dzieci są inne niż opiekunów osób dorosłych. Jak podkreśla, konstytucja wymaga szczególnego zaangażowania władz publicznych w odniesieniu do obu grup i nie stwarza przesłanek do tego, by uznać, że należy pomagać jednym bardziej intensywnie a drugim mniej intensywnie.

Ryszard Piotrowski przekonuje, że obie te grupy mają prawo korzystać ze wsparcia władz publicznych. Te bowiem są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom. Konstytucja stanowi też, ze rodziny w trudnej sytuacji materialnej i społecznej mają prawo do szczególnej pomocy władz publicznych. Jak podkreśla prawnik - ustawa zasadnicza nie wskazuje jednak władzom, jak mają te kwestie uregulować.