Taki mechanizm podwyższania pomocy kierowanej do rodziców niepełnosprawnych dzieci przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa z 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poprawka zawierająca mechanizm waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego została przyjęta w trakcie prac nad nowelizacją w Senacie. Pierwotne brzmienie ustawy wskazywało tylko, że od 1 maja wsparcie dla rodziców wzrośnie do 1 tys. zł (800 zł samego świadczenia i 200 zł dodatku do niego), od 1 stycznia 2015 r. będzie wynosić 1,2 tys. zł, a od 2016 r. – 1,3 tys. zł.

Ostatecznie przyjęta przez Sejm ustawa wskazuje, że zaczynając od 2017 r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie waloryzowana o wskaźnik, którym będzie procentowy wzrost pomiędzy kwotą najniższego wynagrodzenia za pracę z 1 stycznia danego roku i 1 stycznia roku poprzedniego. To oznacza, że ta forma wsparcia nie będzie już podlegała przeprowadzanej co trzy lata weryfikacji, która jest dokonywana w ramach komisji trójstronnej, tak jak pozostałe świadczenia rodzinne.

W związku z tą zmianą gminy będą musiały co roku wszczynać postępowanie modyfikujące decyzję dotyczącą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, tak aby uwzględnić wyższą kwotę. Zrobią to z urzędu i nie będą musiały o tym informować osób otrzymujących tę formę wsparcia.

Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego to efekt protestu rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy domagali się realizacji obietnicy złożonej przez premiera, który deklarował, że ta forma pomocy będzie równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Nowelizacja ma zacząć obowiązywać od 1 maja.

Natomiast dzień wcześniej ma się odbyć w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej okrągły stół poświęcony temu, jak należy wspierać osoby niepełnosprawne. Mają w nim wziąć udział przedstawiciele rządu, klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych oraz środowisk osób z uszczerbkiem na zdrowiu i ich opiekunów.

Etap legislacyjny

Skierowanie ustawy do podpisu prezydenta