Sejm poparł waloryzację świadczeń dla opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Stosowną poprawkę zgłosił wcześniej Senat. Zakłada ona, że od 2017 roku płaca opiekunów będzie waloryzowana co roku, proporcjonalnie do płacy minimalnej. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Poprawkę Senatu poparło 436 posłów, tylko 2 było przeciw.

Przed trzema tygodniami Sejm przyjął z kolei ustawę, która podwyższała świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Była to reakcja na okupację Sejmu przez przedstawicieli tej grupy.