Upadek etosu służby publicznej i zjawisko klientelizmu powodują, że administracja tak niechętnie udostępnia informacje o wynagrodzeniach urzędników - mówi dr hab. Michał Bernaczyk Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.Dlaczego administracja tak niechętnie udostępnia informacje o wynagrodzeniach osób, które są w niej zatrudnione? Na przykład rzeczników prasowych, szefów gabinetów politycznych ministra, szefów departamentów?