Im bliższy jest termin wejścia w życie przepisów o oskładkowaniu umów-zleceń do wysokości wynagrodzenia minimalnego, tym więcej wątpliwości budzi ten pomysł Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2242) na zleceniobiorcy ciąży obowiązek kontroli, z których umów musi rozliczyć się z ZUS i jaka jest podstawa wymiaru składek dla każdej z nich. Za błędne poinformowanie płatników będzie ponosił odpowiedzialność przed Zakładem.
W projekcie próżno szukać zasad kontroli tego procesu. Nie dołączono do niego również żadnych rozporządzeń wykonawczych. A przyjęcie skutecznych rozwiązań może być decydujące dla powodzenia całej reformy.