Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych po 2016 r. będzie uzależniona od tego, o ile będzie rosło minimalne wynagrodzenie za pracę.
Taką poprawkę przyjął Senat do ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jej zgłoszenie zapowiadał podczas głosowania nad nią jeszcze w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, a jej celem jest wprowadzenie mechanizmu waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego od 2017 r. Ustawa w brzmieniu przyjętym przez posłów przewidywała bowiem, że od maja wsparcie ma wynosić 1 tys. zł, od 2015 r. 1,2 tys. zł, a od 2016 r – 1,3 tys. zł. Nie wskazywała natomiast, co stanie się ze świadczeniem później.
Poprawka zakłada, że weryfikacja jego kwoty będzie przeprowadzana co roku od 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji będzie procentowy wzrost najniższej płacy w stosunku do jej wysokości z 1 stycznia poprzedniego roku. To oznacza, że w 2017 r. pomoc dla rodziców będzie wyższa o procentowy wzrost między kwotami minimalnego wynagrodzenia z 2016 r. i 2017 r.
Postępowanie w sprawie dotyczącej podwyższenia świadczenia i zmiany dotychczasowej decyzji w tym zakresie nie będzie wymagać złożenia przez opiekuna wniosku. Gmina będzie je wszczynać z urzędu i nie będzie miała obowiązku o tym zawiadamiać.
Z kolei bez poprawek przyjęta została ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ma ona przywrócić pomoc w wysokości 520 zł miesięcznie dla osób opiekujących się dorosłymi niepełnosprawnymi członkami rodziny, którym świadczenia zostały wygaszone 1 lipca ubiegłego roku. Odrzucone poprawki dotyczyły m.in. przyjęcia wyższej kwoty zasiłku oraz sposobu zmiany jego wysokości w kolejnych latach.
117 tys. osób ma zyskać prawo do zasiłku dla opiekuna
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Sejm i skierowanie ustawy do prezydenta