Znowelizowana ustawa przewiduje, że Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna będzie wymagać od osoby zdającej na kucharza zapłacenia kwoty 200 zł, na kapitana żeglugi morskiej – 800 zł i na mechanika również 800 zł. Stawki uwzględniają faktyczne koszty egzaminu.

Nowe stawki wejdą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.