Już od przyszłego miesiąca świadczenie dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi wyniesie 1 tys. zł. Od 2015 roku wzrośnie do 1,2 tys. zł, a od 2016 r. 1,3 tys. zł.

Senatorowie poparli właśnie podwyższenie jego wysokości. Do ustawy przyjęta została poprawka, która ma spowodować, że od 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wzrastać tak jak będzie rosnąć minimalne wynagrodzenie za pracę. Z tego powodu ponownie trafi ona do Sejmu.

Senatorowi uchwalili też przepisy, które pozwolą odzyskać pomoc osobom zajmującym się dorosłymi niepełnosprawnymi członkami rodziny. Świadczenia zostały im odebrane od lipca ubiegłego roku, ale Trybunał Konstytucyjny uznał, że muszą im być przywrócone. Dzięki ustawie opiekunowie odzyskają więc zaległe pieniądze z odsetkami oraz na bieżąco wypłacany zasiłek – 520 zł.