Firma, która chce wypłacać gratyfikacje za długi staż pracy, może uniknąć ich oskładkowania. Musi jednak w wewnętrznych przepisach dokładnie uregulować zasady ich przyznawania.
Wypłacona pracownikowi nagroda jubileuszowa jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że jej kwotę należy zawsze uwzględniać w podstawie wymiaru składek. Zasady opłacania tych ostatnich od wspomnianych bonusów wciąż budzą wątpliwości. Świadczą o tym wnioski przedsiębiorców do ZUS o wydanie interpretacji przepisów w tym zakresie. Najważniejsze z nich przywołujemy niżej.

Wypłata co 5 lat