Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przegłosowała poprawkę wprowadzająca coroczną waloryzację świadczeń pielęgnacyjnych wypłacanych opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

Poprawkę wprowadzono do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa przewiduje, że od 1 maja do końca roku rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1000 złotych netto (800 zł świadczenia z dodatkiem w wysokości 200 zł). W przyszłym roku pomoc wzrośnie do 1200 złotych. Od 2016 roku będzie to kwota 1300 złotych netto miesięcznie. Obecnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 złotych. Rodzice otrzymują również dodatkowe 200 złotych ze specjalnego rządowego programu, który wygaśnie z końcem 2014 roku.

Waloryzację świadczeń zapowiedział podczas sejmowej debaty minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Coroczne podwyższanie kwoty pomocy było jednym z postulatów opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy protestowali w Sejmie.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.