Minister dodał, że to jest wielokrotnie wyższa kwota niż to, co Polska wydaje na modernizację polskiej armii oraz 4000 razy więcej niż to, co zostało przydzielone na budowę muzeum Jana Pawła II.

Poprawkę dotyczącą zrównania świadczeń wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych i przyznania im świadczeń w wysokości 50 procent przeciętnego wynagrodzenia zgłosił podczas prac nad projektem klub PiS. Stanisław Szwed tuż przed głosowaniem powiedział, że nie ma zgody jego ugrupowania na dzielenie osób niepełnosprawnych ze względu na wiek. Zdaniem posła, rząd mógłby w przyszłorocznym budżecie znaleźć pieniądze na ten cel.

Sejm uchwalił dwie ustawy dotyczące osób niepełnosprawnych. W pierwszej podniósł świadczenia, które otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Otrzymają oni w tym roku 1000 złotych, w roku przyszłym 1200 złotych, a od 2016 roku 1300 złotych netto. Druga ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przywraca opiekunom dorosłych niepełnosprawnych świadczenia utracone w lipcu 2013 roku i określa nowe zasady ich wypłaty, bez podwyższania zasiłków, które wynoszą 520 złotych.

Podczas głosowań odrzucono wszystkie poprawki opozycji zmierzające do zwiększenia świadczeń.