Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawa realizująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakłada zwrot odebranych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami. Za jej przyjęciem głosowało 431 posłów. 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ustawa przywraca świadczenia pielęgnacyjne opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Dla tej grupy jest przeznaczony specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, przysługujący po spełnieniu kryterium dochodowego. Odebranie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych zakwestionował w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny. Ustawa zakłada zwrot świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami i przywrócenie prawa do zasiłku w wysokości 520 zł.

Projekt rządowy był rozpatrywany wraz z projektami autorstwa klubów opozycyjnych. W trakcie prac w komisji sejmowej zgłoszono 18 poprawek. Ostatecznie do ustawy wprowadzono jedynie zmianę zaproponowaną przez SLD, której celem jest umożliwienie opiekunom, których decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wygasły między 31 grudnia 2012 a 30 czerwca 2013 roku, nabycia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w sytuacji niepodejmowania zatrudnienia. Oznacza to, że prawo do pomocy uzyskają nie tylko ci opiekunowie, któzy zrezygnowali z pracy, ale również ci którzy nie podjęli jej ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną. Zainteresowanych będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Sejm poparł to rozwiązanie zakładając jednak, że będzie ono obowiązywało od 2015 roku. Klub SLD chciał, żeby poprawka weszła w życie wraz z pozostałymi przepisami ustawy.

Po wejściu w życie ustawy powstaną trzy kategorie osób uprawnionych do pomocy. Pierwszą z nich są rodzice dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Ta grupa opiekunów ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 620 zł, plus 200 zł dodatku. Druga z przyjętych dzisiaj ustaw zakłada stopniowe podwyższanie tej kwoty. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych po spełnieniu kryterium dochodowego będą mieli prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł. Opiekunowie którzy odzyskali prawo do pomocy na podstawie przyjętej dzisiaj ustawy otrzymają zasiłek w wysokości 520 zł - niezależnie od osiąganego dochodu na członka rodziny.