Kampania wyborcza do europarlamentu nabiera rozpędu. Rywalizujące o poparcie komitety obsadzają komisje wyborcze zaufanymi ludźmi. Każda z takich osób za pracę w dniu wyborów zarobi 160 złotych. W sumie na diety członków komisji obwodowych zaplanowano 40,8 mln złotych.

W czasie zaplanowanych na 25 maja wyborów Polacy wyłonią 51 przedstawicieli Polski w liczącym 751 członków Parlamencie Europejskim. Wybory odbędą się w 13 okręgach wyborczych. Liczba europosłów z danego okręgu będzie ustalona dopiero po przeliczeniu wszystkich głosów w kraju. Rejestracja komitetów wyborczych potrwa do 5 kwietnia, a do 2 maja pełnomocnicy zarejestrowanych komitetów mają czas, by zgłosić kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Listę zarejestrowanych komitetów opublikuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Obwodową komisję wyborczą powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W komisji takiej zasiadać może jedynie osoba, która widnieje w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Komisja składa się z 6-8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez komitet wyborczy oraz osoby wyznaczonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Mniejsze komisje tworzone są w szpitalach, więzieniach oraz domach pomocy społecznej (4-6 członków spośród zaproponowanych przez komitety oraz jedna osoba z danej placówki wyznaczona przez wójta, burmistrza lub prezydenta). Komisje wyborcze powoływane są również na polskich statkach, które w dniu wyborów będą w trakcie rejsu oraz w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Komisja obwodowa czuwa nad przebiegiem głosowania w dniu wyborów, liczy głosy i przekazuje wyniki do odpowiedniej komisji wyborczej.

Każdy komitet może zgłosić tylko po jednym kandydacie, który musi wyrazić zgodę na pracę w komisji. Kiedy kandydatów jest zbyt wielu, przeprowadza się losowanie. Z kolei jeśli kandydatów jest zbyt mało skład komisji uzupełnia wójt lub burmistrz spośród wyborców z danej gminy.

Za udział w pracach komisji obwodowej członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę, zwrot kosztów podróży, zwolnienie od pracy oraz refundację noclegu (jeśli jest konieczny). Dieta dla członka komisji obwodowej w najbliższych wyborach do PE wynosi 160 zł za czas pracy członka w dniu wyborów związany z ich przebiegiem (nadzór nad głosowaniem i liczenie głosów).

W budżecie tegorocznych eurowyborów zaplanowano, że powstanie ok. 27,6 tys. obwodowych komisji wyborczych.

Koszt działania obwodowych komisji wyborczych (wybory do PE, 25 maja)

  • doposażenie lokali wyborczych - 5,6 mln złotych
  • wydatki kancelaryjne i obsługa komisji - 8,6 mln złotych
  • organizacja nowych lokali wyborczych - 4 mln złotych
  • diety członków komisji obwodowych - 40,8 mln złotych
  • obsługa IT komisji obwodowych - 6,5 mln złotych
  • inne (transport, usługi telekomunikacyjne, diety podróżne) - 6,9 mln złotych
Łączny koszt działania komisji obwodowych: 72,4 mln złotych.