Takie rozwiązanie przewiduje rządowy projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którego pierwsze czytanie odbyło się na wczorajszym posiedzeniu Sejmu. Pozwoli ona na nowo uzyskać pomoc osobom, wobec których Trybunał Konstytucyjny orzekł (sygn. akt K 27/13), że bezprawnie straciły świadczenie pielęgnacyjne. Teraz mają one otrzymać zarówno bieżące, jak i zaległe (niewypłacane od dziewięciu miesięcy) wsparcie łącznie z odsetkami.
– Koszt przywrócenia świadczeń opiekunom będzie wynosił 1,37 mld zł – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
W trakcie dyskusji posłowie zwracali uwagę, że po wejściu w życie tej ustawy będą funkcjonowały trzy formy wsparcia dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny. Będą to świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, specjalny zasiłek opiekuńczy dla mających w rodzinie dorosłego krewnego z uszczerbkiem na zdrowiu oraz zasiłek dla opiekuna.
– Taki podział może skutkować kolejnym wnioskiem do trybunału. Zresztą sama forma przywrócenia wsparcia jako zupełnie nowego świadczenia budzi wątpliwości, czy jest to realizacja wyroku TK – wskazywał Stanisław Szwed, poseł PiS.Dodał, że zastrzeżenia wzbudzają też zawarte w projekcie przepisy, które wymagają od opiekuna złożenia wniosku o zasiłek, ponieważ nie zostanie on przyznany przez gminę z urzędu. Będzie miał na to 4 miesiące od momentu, gdy ustawa zacznie obowiązywać.
Wspomnianym projektem zajmie się teraz komisja polityki społecznej i rodziny. Trafiły do niej też dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456), przygotowane przez SLD oraz PiS, które dotyczą zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Celem obydwu jest złagodzenie warunków, od których zależy jego uzyskanie.
Ponadto wczoraj Sejm przeprowadził drugie czytanie złożonego przez posłów PO projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie podwyższenia wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 maja ma ono wynosić 800 zł (plus 200 zł dodatku), a docelowo od 2016 r. jego kwota wzrośnie do 1300 zł.
Jednak w związku ze zgłoszonymi poprawkami, które mają przyspieszyć termin osiągnięcia maksymalnej wysokości świadczenia, ponownie trafi on do komisji.
117 tys. osób może uzyskać prawo do zasiłku dla opiekuna
Etap legislacyjny
I czytanie rządowego i poselskich projektów ustaw, II czytanie poselskiego projektu ustawy