Pracodawca zawierając umowę cywilnoprawną musi na podstawie oświadczenia zleceniobiorcy ustalić czy posiada on inne tytułu ubezpieczeń. Ma to wpływ na obowiązki firmy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli umowa-zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia należy odprowadzić od niej składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe (jeśli zlecenie wykonują w siedzibie firmy) i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest w tym wypadku dobrowolne.

Pracodawcy często podpisują umowę-zlecenie z pracownikiem już zatrudnionym na etat. W wypadku gdy zatrudniony ma umowę o pracę i dodatkowy kontrakt cywilnoprawny składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna są odprowadzane od zsumowanego przychodu ze wszystkich umów.

Jeśli zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony na etat u innego pracodawcy i osiąga z niego co najmniej minimalne wynagrodzenie, z tytułu kontraktu cywilnoprawnego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu. Dwa ostatnie ubezpieczenia stają się obowiązkowe jeśli z umowy o pracę zleceniobiorca nie osiąga wynagrodzenia minimalnego. Wówczas może się zgłosić również do ubezpieczenia chorobowego.

Sprawdź, kiedy uczniowie i studenci nie są zwolnieni ze składek ZUS

Gdy osoba podpisała kilka umów-zleceń podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu tylko od jednej z nich. Składki od pozostałych kontraktów sa dobrowolne. Natomiast obowiązkowo należy płacić od nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ta zasada dotyczy tylko takiej sytuacji, w której zleceniobiorca wykonuje zlecenie dla różnych podmiotów lub umowy-zlecenia zawarte z jedną firmą dotyczą różnych czynności. Jeśli zleceniobiorca podpisał z jednym podmiotem kilka kontraktów cywilnoprawnych, których zakresy czynności się pokrywają, to w takim wypadku podlega takim samym ubezpieczeniem od wszystkich umów.

Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty i umowa-zlecenie jest dla niej jedynym tytułem ubezpieczenia, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w przypadku wykonywania kontraktu w siedzibie firmy. Składka chorobowa jest w tym przypadku dobrowolna.