Obecnie powszechne jest zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami. W takim przypadku płatnik nie dokonuje dodatkowego zgłoszenia zatrudnionej osoby do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, tylko przychód, jaki jej wypłaca, wykazuje w raporcie ZUS RCA (z kodem 01 10 XX) wraz z wynagrodzeniem z umowy o pracę. Od tak ustalonej podstawy nalicza i opłaca wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej u swojego pracodawcy traktowana jest z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych jak pracownik.

Dla zatrudniającego