prof. Jerzy Wratny Uniwersytet Rzeszowski Dniami pracy dla konkretnego pracownika mogą być bowiem niedziele i święta, i wówczas urlop może być udzielany między innymi właśnie w takie dni. Kodeks pracy w art. 1542 nakazuje uwzględniać w dniu urlopu wypoczynkowego wymiar godzinowy obowiązującego pracownika czasu pracy. Potrzeba uwzględniania liczby godzin w dniach udzielanego pracownikowi urlopu wypoczynkowego wynika zwłaszcza ze stosowania szczególnych systemów czasu pracy dopuszczających w niektóre dni okresu rozliczeniowego przedłużanie dobowych wymiarów czasu pracy ponad normę podstawową i skracanie ich w inne dni (równoważny czas pracy – art. 135 kodeksu pracy oraz systemy czasu pracy do niego podobne). Dni pracy pracownika w takim systemie różnią się zatem od siebie wymiarem godzinowym. W myśl art. 1542 par. 1 kodeksu pracy na poczet urlopu wypoczynkowego zalicza się liczbę godzin, którą pracownik miał do przepracowania w danym dniu (zaplanowany na dany dzień dobowy wymiar jego czasu pracy) przy czym, zgodnie z art. 1542 par. 2 kodeksu pracy, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. W przypadku stosowania w firmie niższych dobowych norm czasu pracy na podstawie odrębnych przepisów, na przykład przy zatrudnianiu pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia (art. 145 kodeksu pracy), przyjmuje się, że dzień urlopu odpowiada tej niższej normie (art. 1542 par. 3 kodeksu pracy). Jeżeli zatem pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy w dniu, w którym, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, miał do przepracowania 12 godzin (górna granica w systemie równoważnego czasu pracy), to przyjmuje się, że wykorzystał półtora dnia urlopu, a jeżeli urlop przypada w dniu, w którym obowiązywały go 4 godziny pracy, to przyjmuje się, że wykorzystał pół dnia urlopu. Pracownik mający prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego, przy założeniu realizacji urlopu w sposób nieprzerwany, wykorzystuje pulę 160 godzin w kolejnych dniach będących jego dniami pracy aż do wyczerpania tej puli. Analogicznie przelicza się godziny na dni urlopu wypoczynkowego pracownikowi mającemu pulę 208 godzin, stanowiącą równoważnik 26 dni urlopu. Uwzględnianie planowanych dobowych wymiarów godzin pracy w dniach urlopu wypoczynkowego może prowadzić do tego, że liczba dni wykorzystywanego urlopu będzie się różnić od normy 20 lub 26 dni. I tak na przykład, gdy wśród dni, w których udziela się urlopu wypoczynkowego, planowane skrócenia wymiaru dobowego przeważają nad ich przedłużeniami, liczba ta może wynieść zamiast 26 dni – 27 lub 28 dni. Zgodnie z art. 1542 par. 4 kodeksu pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się w zasadzie w pełnych dniach, a nie w części obowiązującego pracownika dobowego wymiaru czasu pracy. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym odpowiadającym tylko części dobowego wymiaru czasu pracy w danym dniu, np. 4 godziny urlopu w 8-godzinnym dniu pracy jest jednak dopuszczalne, gdy część urlopu wypoczynkowego pozostała do wykorzystania jest niższa od pełnego dobowego wymiaru czasu pracy. W taki sam sposób można zatem udzielić pracownikowi końcówki urlopu wypoczynkowego.