Rosnące bezrobocie, coraz więcej umów śmieciowych i coraz mniej rodzących się dzieci. Według prognoz Forum Związków Zawodowych, te problemy będą nękać polską gospodarkę jeszcze przez dziesiątki lat. Według jego wyliczeń, za pół wieku w wieku produkcyjnym będzie tylko 16 milionów Polaków - o jedną trzecią mniej niż obecnie.

Bezrobotni już teraz nie chcą pracować za najniższe wynagrodzenie. Jego wysokość nie pozwala na godne życie, nie mówiąc o założeniu rodziny. Umowy śmieciowe na czas określony znacznie hamują dzietność.

Komfort pracowników pozostawia wiele do życzenia - uważa Główny Inspektor Pracy, Iwona Hickiewicz. Jak zaznacza, nadużywanie przez pracodawców umów cywilno-prawnych to od lat największa bolączka naszego rynku pracy. Obecnie z takiej formy zatrudnienia korzysta 27 procent pracowników. Nie jest ona jednak chroniona prawem pracy, dlatego łatwiej o wyzysk czy mobbing. W takiej atmosferze trudno zaś myśleć o powiększeniu rodziny.

Forum Związków Zawodowych alarmuje, że w 2060 roku polskiej gospodarce może brakować 5 milionów pracowników. Przewodniczący Forum Tadeusz Chwałka obawia się, że nasz rynek nie będzie atrakcyjny dla imigrantów. Z uwagi na wysokość zarobków, Polska będzie dla nich krajem przejściowym. Docelowym miejscem, podobnie jak dziś, stawać się mają: Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Obecnie na każdą polską rodzine przypada statystycznie 1,3 dziecka.