Kiedy pracownik samorządowy może przejść do pracy w innym urzędzie bez konieczności rozpisywania konkursu?
Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (także kierowniczym) można przenieść do pracy w innej jednostce na jego wniosek lub za jego zgodą. Oznacza to, że aby można było skorzystać z art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.), musi wystąpić jedna z dwóch sytuacji. Pierwsza – to pracownik występuje z wnioskiem o przeniesienie, druga – wyraża on zgodę na przeniesienie zaproponowane przez jego dotychczasowego pracodawcę.
Wniosek o przeniesienie pracownik może złożyć nie tylko do obecnego pracodawcy, lecz także do tego, do którego miałby zostać przeniesiony. Na przeniesienie w każdym przypadku muszą wyrazić zgodę obaj pracodawcy, a zatem adresata wniosku pracownika nie można sprowadzić tylko do dotychczasowego pracodawcy.