243 samorządy podniosły wynagrodzenie zawodowym rodzicom zastępczym, a 89 – kwoty na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania w nich wychowanków.
Tak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) za pierwsze półrocze 2013 r., które zostały przekazane w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23555) Marii Zuby. Powiaty mogą podwyższać wsparcie kierowane do rodzin zastępczych, ponieważ ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) określa minimalną jego wysokość.
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka nie może być mniejsze niż 660 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej z nim spokrewnionej, a 1000 zł – gdy jest to rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa lub rodzinny dom dziecka. Informacje resortu wskazują, że przeciętna wysokość tego wsparcia dla spokrewnionych opiekunów była wyższa od minimalnej kwoty w 166 powiatach. W odniesieniu do zawodowych i niezawodowych rodzin oraz rodzinnych domów dziecka takie rozwiązanie obowiązywało w 89, 65 i 19 samorządach.
– Uchwała podjęta przez radnych zwiększa o 10 proc. wysokość świadczenia, ale tylko w przypadku dzieci przebywających w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych – mówi Bożena Kwaśniak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie.
Z kolei w powiecie oławskim podniesiona została z 200 zł do 330 zł kwota dodatku przysługująca na dziecko niepełnosprawne.
Powiaty mogą też zdecydować o podwyższeniu wynagrodzenia, które minimalnie wynosi 2000 zł dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub będącej rodzicem zastępczym zawodowym oraz 2600 zł, gdy jest to rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. Dane MPiPS pokazują, że wyższe od wspomnianych kwoty zostały ustanowione w odpowiednio w 243 i 181 powiatach.
– Od listopada ubiegłego roku pensja dla osób pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wynosi 3300 zł. Wyższe wynagrodzenie jest formą docenienia tego, że opiekunowie podnoszą swoje kwalifikacje – podkreśla Zyta Lorenc, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.
Na wyższą, wynoszącą 2553 zł miesięcznie pensję mogą liczyć rodzice zastępczy zawodowi z powiatu głogowskiego. W Katowicach, gdzie dodatkowo wymagany jest roczny staż w pełnieniu funkcji opiekuna i pozytywna opinia, jest to o 1500 zł więcej od minimalnej stawki.