Samorządy mają jednak wątpliwości, czy powinny wydać rodzicom na tej podstawie nowe decyzje, czy zmienić te, które uprawniały do wsparcia w okresie styczeń – marzec tego roku.

Rząd, decydując o tym, że 200 zł dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wypłacane do końca 2014 r., postanowił znowelizować rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 1741), zamiast wydawać zupełnie nowe przepisy w tej sprawie. Zmienia się w nim więc tylko okres wypłaty dodatku, ale dalej jest ona wypłacana z urzędu, co oznacza, że gmina sama wszczyna postępowanie pozwalające na kontynuację jego otrzymywania przez rodziców.

– W związku z tym, że jest to nowelizacja rozporządzenia, zdecydowaliśmy, że zmienimy dotychczasowe decyzje – wskazuje Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, gmina może w tym względzie wybrać i przyznać pomoc z rządowego programu w drodze zmiany dotychczasowej decyzji albo wydania zupełnie nowej. Powinno to jednak nastąpić bezzwłocznie, ponieważ umożliwi to rodzicom otrzymanie dodatku przysługującego za kwiecień łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym za ten miesiąc. W przypadku późniejszego terminu wydania decyzji może się zdarzyć, że pierwsze 200 zł z kolejnego okresu jego wypłaty trafi do nich później niż w dniu, w którym zwyczajowo gmina przekazuje wsparcie.

Łącznie rodzic zajmujący się niepełnosprawnym dzieckiem lub inna osoba spełniająca warunki do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego będzie otrzymywać 820 zł miesięcznie (620 zł podstawowej pomocy plus 200 zł dodatku).