Przedłużenie do końca roku wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego wymaga wszczęcia nowego postępowania w tej sprawie.
Samorządy mają jednak wątpliwości, czy powinny wydać rodzicom na tej podstawie nowe decyzje, czy zmienić te, które uprawniały do wsparcia w okresie styczeń – marzec tego roku.
Rząd, decydując o tym, że 200 zł dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego będzie wypłacane do końca 2014 r., postanowił znowelizować rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 1741), zamiast wydawać zupełnie nowe przepisy w tej sprawie. Zmienia się w nim więc tylko okres wypłaty dodatku, ale dalej jest ona wypłacana z urzędu, co oznacza, że gmina sama wszczyna postępowanie pozwalające na kontynuację jego otrzymywania przez rodziców.