Wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin ma kosztować w 2014 r. około 41,5 mln zł. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w tegorocznym budżecie nie ma dodatkowych pieniędzy na ten cel.
Wspomniana kwota ma w większości trafić do samorządów, bo to one będą odpowiadać za działania przewidziane w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który jest już po konsultacjach społecznych i międzyresortowych. Dzięki niemu rodziny z trójką i większą liczbą dzieci mają otrzymać ulgi i zniżki, m.in. na przejazdy pociągami i wstęp do parków narodowych, a podstawą do korzystania z nich ma być właśnie wspomniana karta.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa, że w związku z wyższymi wydatkami budżetu powinna zostać zwiększona rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. Jednak zastrzeżenia w tej kwestii ma Ministerstwo Finansów.
– Ponieważ ustawa budżetowa na rok 2014 r. już obowiązuje, projektodawca powinien wskazać źródła finansowania w ramach wydatków zaplanowanych w obszarze jego działań bez konieczności ich zwiększania – podkreśla w piśmie skierowanym do Komitetu Stałego Rady Ministrów Hanna Majszczyk, wiceszefowa resortu finansów.
Z kolei zdaniem Rządowego Centrum Legislacji podstawą prawną do wprowadzenia programu nie powinny być przepisy dotyczące pomocy społecznej. Te bowiem są skierowane do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin ma zaś obejmować wszystkie rodziny wielodzietne bez względu na dochody.
Nowa wersja projektu rozporządzenia uwzględnia część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. Pierwotnie przewidywano, że karty będą wydawane osobom spełniającym warunki do ich uzyskania na czas określony wynoszący 5 lub 15 lat. Teraz z przepisów wynika, że nie będą one podlegały okresowej wymianie (będą ważne dla rodziców na czas nieokreślony, a dla dzieci – do 18. roku życia lub zakończenia nauki). Członek rodziny będzie natomiast musiał zapłacić 12 zł za wydanie duplikatu, np. jeżeli kartę zgubi lub ktoś mu ją ukradnie.
W projekcie zrezygnowano też z przepisów, które zobowiązywałyby gminy do dochodzenia kwoty stanowiącej równowartość nienależnie udzielonych zniżek. Ponadto na karcie, którą samorząd będzie wydawał każdemu członkowi uprawnionej rodziny, nie będzie się znajdowało jego zdjęcie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów