200 zł dodatku będą do końca tego roku wypłacać gminy osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego.
Będzie to możliwe dzięki obowiązującemu od 17 marca rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 320). Przewiduje ono wydłużenie okresu, w którym gminy będą wypłacać rodzicom niepełnosprawnych dzieci dodatkowe wsparcie 200 zł miesięcznie. Dotąd przepisy przewidywały, że będzie ono przysługiwać tylko do końca marca. Po zmianie dodatek będzie wypłacany także w kolejnych miesiącach tego roku do grudnia włącznie. Do rodziców, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, oraz innych osób spełniających warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, np. siostry opiekującej się bratem, będzie trafiać 820 zł miesięcznie. W grudniu 2013 r. takich opiekunów było 104 tys.
Dodatek jest wypłacany w tym samym terminie co świadczenie pielęgnacyjne i tak jak było to do tej pory, nie wymaga od rodzica złożenia wniosku o jego przyznanie. Postępowanie było wszczynane przez gminy z urzędu. Teraz też zmienią one wydane opiekunom decyzje w ten sposób, że nadal będą uprawniały do wyższej pomocy. Mimo że program jest realizowany na podstawie przepisów dotyczących pomocy społecznej, które przed przyznaniem świadczeń wymagają przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, to wspomniany dodatek jest z tego obowiązku wyłączony.